Σιδηροδρομική

Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2016

Η θέση του Σιδηροδρόμου στο Σύστημα Μεταφορών - Οι μεγάλες ταχύτητες - Το σύστημα επιδομή-υποδομή - Εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων - Δυναμικά φαινόμενα - Σιδηροτροχιά - Στρωτήρες - Έρμα - Χάραξη - Συντήρηση - Αλλαγές Γραμμής - Σήραγγες - Εκτροχιασμός - Τροχαίο υ-λικό - Δυναμική κίνησης συρμού - Δηζελοκίνηση - Ηλεκτροκίνηση - Σιδηροδρομικοί σταθμοί - Σηματοδότηση - Ισόπεδες διαβάσεις - Τεχνική εκμετάλλευση - Εμπορική εκμετάλλευση και πολι-τική - Τιμολογιακή πολιτική και Διοίκηση« επιστροφή