Συγκοινωνιακές μελέτες

 • Ερευνητής στους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους (SNCF),
 • Επιστημονικός Σύμβουλος του ΟΣΕ
 • Συγκοινωνιολόγος Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Δημοσίων Έργων
 • Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Μεταφορών
 • Επιστημονικό μέλος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (1991-σήμερα)
 • Επιστημονικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (1998-σήμερα)
 • Μελετητής Συγκοινωνιολόγος (1987-σήμερα)

Ο Β. Προφυλλίδης υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος των παρακάτω Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών

 1. Μελέτη Ζήτησης και Σκοπιμότητας για τη Δυτική Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, Αττικό Μετρό,2017-19
 2. Σχεδιασμός Eπιδομής και Επεκτάσεων Μετρό Θεσσαλονίκης, ΟΜΕΚ – Αττικό Μετρό, 2013 - 2017
 3. Συνδυασμένες Μεταφορές – Δίκτυα και Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2020, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος, Αθήνα, 2010-2012
 4. Μελέτη Σκοπιμότητας Κάθετου Οδικού Άξονα Ε 61 Σέρρες-Καβάλα Εγνατία Οδός Α.Ε. (σε συνεργασία με την εταιρεία DELCO), 2009 - 2010
 5. Vision Stratégique des Chemins de Fer Européens vers 2025 Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Paris, 2007-2008,
 6. Μελέτη Σχεδιασμού Επενδύσεων για Συγκοινωνιακές Υποδομές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενόψει του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2006-2008,
 7. Εσωτερικές Τιμολογήσεις και Λογιστικός Διαχωρισμός των λειτουργιών του ΟΣΕ (σε συνεργασία με την εταιρεία Ernst & Young) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 2004-2005,
 8. Προμελέτη Χάραξης Σιδηροδρομικής Σύνδεσης ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (σε συνεργασία με την εταιρεία METE-ΣΥΣΜ A.E.) ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 2004-2005,
 9. Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση της νέας εταιρείας «Εθνικός Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής» και της νέας εταιρείας «Ο.Σ.Ε. - Εκμετάλλευση» (σελ. 235) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 2003-2004,
 10. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Οριστική Μελέτη του έργου «Κατασκευή Επιδομής, Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Τηλεπικοινωνιών για τη γραμμή Σ.Κ.Α.–ΚΙΑΤΟ, ηλεκ/σης για τη γραμμή Σ.Κ.Α.–ΘΡΙΑΣΙΟ, έργα ασφάλειας για τη γραμμή ΕΛΕΥΣΙΝΑ–ΚΙΑΤΟ και Η/Μ ερ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 2002
 11. Έρευνα Αγοράς. Τιμολογιακή και Εμπορική Πολιτική. Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας για τους Υπεραστικούς Επιβατικούς Συρμούς (Intercity και Ταχείες) του ΟΣΕ στους Άξονες Αθήνα – Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Πάτρα Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 2002-2003,
 12. Πρόταση για την Αναθεώρηση του Θεσμικού Πλαισίου για τους Σιδηροδρόμους Υπουργείο Μεταφορών, 2002-2003,
 13. Μελέτη Επιδομής Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. (118 σελ.) DE-Consult – ΕΡΓΟΣΕ, 2001-2002,
 14. Καθορισμός Τεχνικών Χαρακτηριστικών. Διαστασιολόγηση Διατομών. Εκπόνηση Πλήρους Μελέτης Γραμμολογίας. Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης για την Κατασκευή της Επιδομής της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών – Κορίνθου ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 2001-2002,
 15. Μελέτη Σκοπιμότητας Κατασκευής Νέου Αερολιμένα Ηγουμενίτσας Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 2001-2002,
 16. Βελτιστοποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεύχη Δημοπράτησης για τα Τμήματα: 1. Περιοχή ποταμού Αξιού από Χ.Θ. 494+126 έως Χ.Θ. 500+131. 2. Κύριο κλάδο Ενωτικής Αξιού από Χ.Θ. 0+000 έως 1+500. 3. Περιοχή ποταμού Στρυμόνα. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 2000-2001,
 17. Καταγραφή, Διαστασιολόγηση Διατομών. Διάγνωση και Αξιολόγηση της Σιδηροδρομικής Υποδομής και Οργάνωση της Συντήρηση για τις Γραμμές του ΟΣΕ με στόχο την Αύξηση του Βαθμού Αξιοπιστίας και Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών (331 σελ.) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 2000
 18. Βελτιστοποίηση Τεχνικών χαρακτηριστικών, Διαστασιολόγηση Διατομών, Γραμμολογία Σταθμών, Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης για τη Σιδηροδρομική Γραμμή Ευαγγελισμός-Λεπτοκαρυά, (223 σελ.) ΕΡΓΟΣΕ, 1999-2001,
 19. Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) Αερολιμένων Καρπάθου, Κάσου και Καστελόριζου, (609 σελ.) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1999
 20. Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου, (1.164 σελ.) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 1997-1998,
 21. Τεχνικο-Οικονομική Διερεύνηση Σκοπιμότητας για την Κυκλοφορία Οχημάτων με Ανακλινόμενο Αμάξωμα στο Ελληνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, (571 σελ.) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 1997
 22. Προοπτικές Ανάπτυξης και Απαιτούμενος Εκσυγχρονισμός της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, (663 σελ.) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 1996
 23. Έρευνα Χαρακτηριστικών Μεταφορικού Έργου και Υποβολή Προτάσεων Διαμόρφωσης Εμπορικής και Τιμολογιακής Πολιτικής για τους Συρμούς Intercity του ΟΣΕ, (550 σελ.) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 1996
 24. Διερεύνηση Σκοπιμότητας Εκσυγχρονισμού της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου, (411 σελ.) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 1995
 25. Οικονομοτεχνική Μελέτη Έργων Ανάπτυξης Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, (161 σελ.) Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, 1995
 26. Αμαξοστάσιο Μετρό Θεσσαλονίκης, Τεύχος ΧΙΙ Προμελέτης Μετρό Θεσσαλονίκης, (Β. Προφυλλίδης, Ι. Μαγκανάρης, κ.α.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1991
 27. Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Σερρών Δήμος Σερρών, 1990
 28. Επιδομή Γραμμής-Γραμμή Παροχής Έλξης Μετρό Θεσσαλονίκης, (Β. Προφυλλίδης, Κ. Δημητριάδης) Τεύχος VII Προμελέτης Μετρό Θεσσαλονίκης (Μέρος ΙΙ) Δήμος Θεσσαλονίκης, 1990
 29. Προκαταρκτική Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, (Β. Προφυλλίδης, A. Μπαντέλας) Δήμος Θεσσαλονίκης, 1990
 30. Μεθοδολογία Κατασκευής Μετρό Θεσσαλονίκης, (Γ. Πενέλης, Β. Προφυλλίδης), Τεύχος ΙΙΙ Προμελέτης Μετρό Θεσσαλονίκης (Μέρος ΙΙ) Δήμος Θεσσαλονίκης, 1990
 31. Χάραξη Μετρό Θεσσαλονίκης, Τεύχος Ι Μέρος ΙΙ Προμελέτης Μετρό Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης, 1990
 32. Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Πολίχνης Δήμος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, 1989
 33. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Εκμετάλλευση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τεύχος Χ Προμελέτης Μετρό Θεσσαλονίκης (Μέρος ΙΙ) Δήμος Θεσσαλονίκης, 1989
 34. Προκαταρκτική Μελέτη Υπόγειου Τετραόροφου Σταθμού Αυτοκινήτων στην Πλατεία Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης, 1988