Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 1. Application of Machine Learning Techniques for Transport Modal Split Modelling and Disparate Model Evaluation, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris, A. Papaleonidas), SN Computer Science. 2024.
 2. Approximation of Pavement Key Performance Indicators from Crowdsourced Data, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris, L. Iliadis, G. Konstantas), Transportation Research Procedia, Vol. 69, pp. 171-178, 2023.
 3. Identifying Road Accident Black Spots using Classical and Modern Approaches, (I. Karamanlis, A. Kokkalis, V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis), WSEAS Transactions on Systems, Vol. 22, pp. 556-565, 2023.
 4. Deep Learning-Based Black Spot Identification on Greek Road Networks, (I. Karamanlis, A. Kokkalis, V. Profillidis, G. Botzoris, C. Kiourt, G. Pavlidis), Data, Vol. 8, No. 6, 110, (27 p.), 2023.
 5. Micromobility in the 15-Minute City: Challenges and limitations, (C. Vizmpa, G. Botzoris, V. Profillidis, A. Kokkalis), 11th International Congress on Transportation Research, Hellenic Institute of Transport – Hellenic Institute of Transportation Engineers, Heraklion, September 20-22, 2023.
 6. Interurban Trip Mode Choice Models with the Use of Machine Learning, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris), 11th International Congress on Transportation Research, Hellenic Institute of Transport – Hellenic Institute of Transportation Engineers, Heraklion, September 20-22, 2023.
 7. Exploring the Application of Search Query Data in Air Travel Demand Forecasting – the Case of Five London Airports, (A. Georgakis, V. Profillidis, G. Botzoris), 11th International Congress on Transportation Research, Hellenic Institute of Transport – Hellenic Institute of Transportation Engineers, Heraklion, September 20-22, 2023.
 8. Cohesion Policy Evaluation: Guidelines for Selection of Appropriate Methods, (P. Koudoumakis, G. Botzoris, A. Protopapas, V. Profillidis), Regional Science, Policy and Practice, Vol. 14, No 5, pp. 1062-1084, 2022.
 9. Approximation of Pavement Key Performance Indicators from Crowdsourced Data, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris, L. Illiadis, G. Konstantas), 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Systems (TIS ROMA 2022), Rome, Italy, September 15-16, 2022.
 10. Forecasting the Passenger Car Demand Split from Public Perceptions of Electric, Hybrid, and Hydrogen-fuelled Cars in Greece, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris, L. Illiadis), 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022), University of Thessaly, Skiathos, Greece, pp. 77-90, August 31 – September 2, 2022.
 11. An Investigation of Distraction Factors on Road Safety, (G. Botzoris, V. Profillidis, A. Galanis, P. Lemonakis, G. Argyropoulos), 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022), University of Thessaly, Skiathos, Greece, pp. 1135-1148, August 31 – September 2, 2022.
 12. The Effect of Road Transport Electrification on Energy Demand in Greece, (Christidis K., Profillidis V., Botzoris G.), 8th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, pp. 181-188, December 2-3, 2022.
 13. Exploring the Factors Influencing Parental Choices on School Trips, (K.M. Kotoula, G. Botzoris, G. Aifantopoulou, V. Profillidis), Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 49, No. 4, pp. 369-381, 2021.
 14. The Contribution of Cohesion Policy to the Development and Convergence of the Regions of the European Union, (P. Koudoumakis, G. Botzoris, A. Protopapas, V. Profillidis), Regional Science Inquiry, Vol. 13, No 2, pp. 277-290, 2021.
 15. Comparative Assessment of Environmental Effects of Railways with regard to other Transport Modes, (V. Profillidis, G. Botzoris), 6th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, pp. 217-226, June 11-12, 2021.
 16. Electric Vehicle Demand Forecasting with the Use of Artificial Neural Networks, (K. Christidis, V. Profillidis, G. Botzoris, L. Iliadis), 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, ΣύλλογοςΕλλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ρόδος, Σεπτέμβριος 2021.
 17. Η ανάπτυξη Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων ως εργαλείο αποκωδικοποίησης συμπεριφοριστικών προτύπων σχολικής μετακίνησης, (Κ. Κοτούλα, Γ. Μποτζώρης, Γ. Αϋφαντοπούλου, Β. Προφυλλίδης), 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ρόδος, Σεπτέμβριος 2021.
 18. Forecasting Tourism Demand Using Search Engine Data, (A. Georgakis, V. Profillidis, G. Botzoris), 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ρόδος, Σεπτέμβριος 2021.
 19. Intelligent Infrastructure Support Software using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks: Applications on Transportation Forecasting, (S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, V. Balopoulos), International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI 2020), Institute of Engineering, Tribhuvan University, Nepal, pp. 418-429, January 23-24, 2020.
 20. Urban School Travel – Understanding the Critical Factors affecting Parent’s Choices, (K. Kotoula, G. Botzoris, G. Aifantopoulou, V. Profillidis), 5th Conference on Sustainable Urban Mobility(CSUM2020), University of Thessaly, Greece, pp. 912-922, June 17-19, 2020.
 21. Real-time Intraday Traffic Volume Forecasting – A Hybrid Application Using Singular Spectrum Analysis and Artificial Neural Networks, (S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, A. Kokkalis), Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 48, No. 3, pp. 226-235, 2020.
 22. The Impact of the Economic Crisis in the Process of Convergence of the Greek Regions, (P. Koudoumakis, G. Botzoris, A. Protopapas, V. Profillidis), Regional Science Inquiry, Vol. 11, No 1, pp. 25-32, 2019.
 23. Road Traffic Forecasting – A Hybrid Approach Combining Artificial Neural Network with Singular Spectrum Analysis, (S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, P. Lemonakis), Economic Analysis and Policy, Vol. 64, pp. 159-171, 2019.
 24. Πρόβλεψη της μεταφορικής ζήτησης στην εποχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, (Σ. Κολιδάκης, Γ. Μποτζώρης, Β. Προφυλλίδης, Α. Κοκκάλης, Β. Παπαδόπουλος), 11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, σελ. 345-356, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2019.
 25. Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης και Σχεδιασμού Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Π. Κουδουμάκης, Γ. Μποτζώρης, Α. Πρωτοπαπάς, Β. Προφυλλίδης), 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιούνιος 2019.
 26. Hybrid Methodology for Improving Air Traffic Demand Forecasts, (S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis), 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Οκτώβριος 2019.
 27. Decoupling of Economic Activity from Transport-related Energy Consumption: an Analysis for European Union Member Countries (V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis), International Journal of Innovation and Sustainable Development, Vol. 12, No. 3, pp. 271-286, 2018.
 28. Recent and Coming Evolutions in New Mobility Concepts and the Effects in Rail TransportGlobal Debate on Mobility Challenges for Future Society, UIC International Rail Research Board, Warsaw, Poland, November 15-16, 2018
 29. Road Traffic Noise Reduction and Sustainable Transportation: A Case Survey in the Cities of Athens and Thessaloniki, Greece, (V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis), 4th Conference on Sustainable Urban Mobility, University of Thessaly, Department of Civil Engineering – Traffic, Transportation and Logistics Laboratory, Skiathos, pp. 616-623, May 24-25, 2018.
 30. The Impact of Economic Crisis on Teleworking and Travel Behaviour in the Cities of Thessaloniki and Karditsa, Greece, (G. Botzoris, V. Profillidis, A. Galanis, P. Lemonakis,E. Misokefalou), 3rd International Conference “Energy in Transportation”, ASHRAE Hellenic Chapter – Technical Chamber of Greece, Athens, Greece, October 21, 2018.
 31. Artificial Neural Networks: A Modern Tool for Empirical Modeling of Transport Demand, (V. Profillidis, G. Botzoris, S. Kolidakis), 5th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, November 1-3, 2018.
 32. Real-time Road Traffic Forecasts – A Hybrid Approach using Artificial Intelligence and Singular Spectrum Analysis, (S. Kolidakis, G. Botzoris, V. Profillidis, P. Lemonakis), 5th Conference on Economics of Natural Resources and the Environment, University of Thessaly – Department of Economics, Volos, Greece, November 1-3, 2018.
 33. Διερεύνηση των Επιπτώσεων της Οικονομικής Κρίσης στις Βιώσιμες Αστικές Μετακινήσεις, (Γ. Μποτζώρης, Α. Γαλάνης, Β. Προφυλλίδης, Ε. Βαρλάμη), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σελ. 258.1-258.11, Βόλος, Σεπτέμβριος 2018.
 34. Αποτίμηση της Γνώσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Χρηστών Μεταφορικών Υποδομών με Χρήση Έρευνας Ερωτηματολόγιου, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης, Α. Γαλάνης, Ε. Σπανογιάννη), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Λάρισα, Οκτώβριος 2018.  
 35. Ανάλυση και σε Πραγματικό Χρόνο Πρόβλεψη του Κυκλοφοριακού Φόρτου Οδών με Χρήση Υβριδικών Μεθόδων Επεξεργασίας Διελεύσεων Οχημάτων, (Σ. Κολιδάκης, Γ. Μποτζώρης, K. Adjenughwure, Β. Προφυλλίδης), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Λάρισα, Οκτώβριος 2018.
 36. Economic Crisis and Promotion of Sustainable Transportation: A Case Survey in the City of Volos, Greece, (A. Galanis, G. Botzoris, A. Siapos, N. Eliou, V. Profillidis), Transportation Research Procedia, Vol. 24, pp. 241-249, 2017.
 37. Effects on Road Safety and Functionality of Installing Countdown Timers to Traffic Lights, (G. Botzoris, N. Papakatsikas, V. Profillidis, A. Galanis), International Journal of Transportation, Vol. 5, No. 1, pp. 59-72, 2017.
 38. Implications of the Greek Economic Crisis on Future Prospects of Teleworking and Travel Behaviour, (G. Botzoris, A. Galanis, V. Profillidis, N. Eliou), 2nd International Conference “Energy in Transportation”, ASHRAE Hellenic Chapter – Technical Chamber of Greece, Athens, Greece, October 21, 2017.
 39. The Greek Economic Crisis as an Opportunity for the Promotion and the Enhancing of Sustainable Urban Transport, (A. Galanis, G. Botzoris, V. Profillidis, K. Lantitsou, N.Eliou), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος ΕλλήνωνΣυγκοινωνιολόγων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2017.   
 40. Πολυπαραμετρικά Μοντέλα Πρόβλεψης της Αεροπορικής Ζήτησης Παγκοσμίως με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης, Σ. Ταξίδης), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θεσσαλονίκη,  Σεπτέμβριος 2017.
 41. Teleworking and Sustainable Transportation in the Era of Economic Crisis, (G. Botzoris, V. Profillidis, A. Galanis), 5th International Virtual Conference on Information and Communication Technologies, University of Žilina, Slovakia, pp. 25-29, March 21-25, 2016.
 42. Economic Crisis and Promotion of Sustainable Transportation: A Case Survey in the City of Volos, Greece, (A. Galanis, G. Botzoris, A. Siapos, N. Eliou, V. Profillidis), 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, University of Thessaly – World Academy of Science Engineering and Technology – European Cooperation in Science and Technology, Volos, pp. 273-280, May 26-27, 2016.
 43. Transport-Related Energy Consumption and Economic Activity – To which extent this Relationship can be Decoupled?, (V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis), 1st International Conference “Energy in Transportation”, ASHRAE Hellenic Chapter – Technical Chamber of Greece, Athens, Greece, pp. 83-92, November 12, 2016.
 44. Decoupling of Economic Activity from Energy Consumption for Transport, V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis, 4ο </iΠανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 251-263, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Νοέμβριος2016.
 45. Air Passenger Transport and Economic Activity, (V. Profillidis, G. Botzoris), Journal of Air Transport Management, Vol. 49, pp. 23-27, 2015.
 46. Commuters Perspective on Urban Public Transport System Service Quality, (G. Botzoris, Α. Galanis, V. Profillidis, N. Eliou), WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 11, pp. 182-192, 2015.
 47. Coupling and Decoupling Relationships between Energy Consumption and Air Pollution from the Transport Sector and the Economic Activity, (G. Botzoris, Α. Galanis, V. Profillidis, N. Eliou), International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 5, No 4, pp. 949-954, 2015.
 48. A Holistic Approach of the Correlation between GDP and Air Transport through Panel Data Analysis, (V. Profillidis, G. Botzoris, S. Taxidis), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος ΕλλήνωνΣυγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Νοέμβριος 2015.
 49. Δηλωθείσα και Διαπιστωθείσα Γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Χρηστών Μεταφορικών Υποδομών: Αξιολόγηση, μέσω Έρευνας Ερωτηματολογίου, στην Πόλη της Ξάνθης, (Β. Προφυλλίδης, Α. Γαλάνης, Γ. Μποτζώρης, Π. Λεμονάκης), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Μάρτιος 2015.
 50. Επιπτώσεις στην Ασφάλεια και τη Λειτουργικότητα των Οδών από την Εγκατάσταση Χρονομέτρων Αντίστροφης Μέτρησης Εναλλαγής Ενδείξεων σε Φωτεινούς Σηματοδότες, (Γ. Μποτζώρης, Β. Προφυλλίδης, Ν. Παπακάτσικας, Α. Γαλάνης), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Μάρτιος 2015.
 51. Η Ελληνική Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις στις Μεταφορές, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 133-152, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Οκτώβριος 2015.
 52. Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κομοτηνής: Υφιστάμενη Κατάσταση και Μελλοντικές Επεκτάσεις, (Δ. Κολιδάκης, Α. Γαλάνης, Γ. Μποτζώρης, Β. Προφυλλίδης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 174-183, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Οκτώβριος 2015.
 53. Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κομοτηνής”, (Δ. Κολιδάκης, Γ. Μποτζώρης, Β. Προφυλλίδης, Α. Γαλάνης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 153-163, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Οκτώβριος 2015.
 54. Challenges and Prospects of European Railways, Journal of Railway Research, Vol. 1, p. 1-10, 2014
 55. Environmental Effects and Externalities from the Transport Sector and Sustainable Transportation Planning – A Review, (V. Profillidis, G. Botzoris, Α. Galanis), International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 4, No 4, p. 621-635, 2014
 56. Forecast of Tourism Demand with the use of Fuzzy and Cointegration Econometric Techniques, (G. Botzoris, E. Varagouli, V. Profillidis, B. Papadopoulos, P. Lathiras), Journal of Computational Methods in Science and Engineering, Vol. 14, No 4-5, p. 245-257, 2014.
 57. Environmental Impacts of Transport Modes and Transportation Policy and Planning, (V. Profillidis, G. Botzoris, A. Galanis), 2nd International Conference on Advanced Scientific Results, University of Žilina, Slovakia, p. 530-535, June 9-13, 2014.
 58. Οι Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Πτυχές των Μελλοντικών Επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Μποτζώρης), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 116-135, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Νοέμβριος 2014.
 59. Quel Avenir pour le Ferroviaire Européen, Transports No 485, p.5-15, 2014.
 60. Climate Change, Environmental Effects of Transport Modes and Transportation Planning, (V. Profillidis, G. Botzoris), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, σελ. 544-554, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Μάρτιος 2014.
 61. High-Speed Railways: Present Situation and Future Prospects, (V. Profillidis, G. Botzoris), Journal of Transportation Technologies, Vol. 3, No 2A, p. 30-36, 2013.
 62. Impact of Transport Infrastructure Investment on Economic Development and Employment, (V. Profillidis, G. Botzoris), International Journal of Enhanced Research in Science Technology and Engineering, Vol. 2, No 3, p. 1-9, 2013.
 63. Ένα Μοντέλο Αποτίμησης των Επιπτώσεων στις Μεταφορές από Μεταβολές του ΑΕΠ, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, σελ. 27-49, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Μάιος 2013.
 64. Συσχέτιση Κινητικότητας και Ατομικού Εισοδήματος, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σελ. 649-659, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013.
 65. An Ex-post Assessment of a Passenger Demand Forecast of an AirportJournal of Air Transport Management, Vol. 25, No. 3, p. 47-49, 2012.
 66. The Impact on Economic Development and Employment of the Various Categories of Transport Infrastructure, (V. Profillidis, G. Botzoris), 1st International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, University of Žilina, Slovakia, p. 350-355, December 3-7, 2012.
 67. Τεχνικο-οικονομική Αξιολόγηση Σκοπιμότητας Οδικών Έργων – Εφαρμογή στον Οδικό Άξονα Σέρρες – Καβάλα (Ε61), (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012.
 68. Transport Infrastructure and Economic Development during Crisis Periods, (G. Botzoris, V. Profillidis), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 974-981, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σελ. 974-981, Βόλος, Σεπτέμβριος 2012.
 69. Παραμετροποίηση του Βαθμού Ανάπτυξης και Υστέρησης Περιοχών – Μοντελοποίηση Βέλτιστης Κατανομής των Πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης, Π. Κουδουμάκης), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, σελ. 124-132, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Απρίλιος 2011.
 70. Η Εσωτερίκευση του Εξωτερικού Κόστους και οι επιπτώσεις στη Ζήτηση των διαφόρων Μέσων Μεταφοράς, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Βόλος, Σεπτέμβριος 2010.
 71. Η αγορά των μεταφορών υπό ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Εφαρμοσμένη Οικονομική, Βόλος, Νοέμβριος 2009.
 72. Benefits, Risks, Selection Criteria and Success Factors for Third-Party Logistics Services, (K. Selviarides, M. Spring, V. Profillidis, G. Botzoris), Maritime Economics & Logistics, Vol. 10, No 4, p. 380-392, 2008.
 73. Utilisation des Techniques GPS pour Evaluer la Perception du Danger Routier par le Conducteur, (V. Profillidis, N.Eliou, G. Botzoris), Transports, No 451, p. 304-309, 2008.
 74. Evaluation of Performances of Econometric, Time-series and Fuzzy Models for the Forecast of Transport Demand, (V. Profillidis, B. Papadopoulos, G. Botzoris), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, American Society of Civil Engineers: Transportation Research Board (TRB), Athens, May 2008.
 75. Experimental Monitoring of Characteristics of Risk Perception by Drivers and Appropriate Modelling with the use of the Fuzzy Method, (N. Eliou, V. Profillidis, G. Botzoris), 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, American Society of Civil Engineers: Transportation and Development Institute – Transportation Research Board (TRB), Athens, May 2008.
 76. Εφαρμογές GPS στη Μοντελοποίηση της Οδηγικής Συμπεριφοράς, (Ν. Ηλιού, Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σελ. 286-295, Αθήνα, Μάιος 2008.
 77. A Comparative Analysis of Performances of Econometric, Fuzzy and Time-series Models for the Forecast of Transport Demand, (V. Profillidis, G. Botzoris), International Conference on Fuzzy Systems, Imperial College, London, July 2007.
 78. Econometric Models for the Forecast of Passenger Demand in Greece, (V. Profillidis, G. Botzoris), Journal of Statistics & Management Systems, Vol. 9, No 1, pp.37-54, 2006.
 79. La Législation Ferroviaire EuropéenneTransports, No 435, Janv.-Févr., pp. 26-30, 2006.
 80. Drivers’ Risk Perception Analysis – Advanced Evaluation Methodology Based on Fuzzy Theory, (N. Eliou, V. Profillidis and G. Botzoris), XIII Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and Economy, Hammamet, Tunisia, December 2006.
 81. Επιπτώσεις της Μεθόδου Χρηματοδότησης στο Σχεδιασμό Κατασκευής και Λειτουργίας των Συγκοινωνιακών Υποδομών, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σελ. 655-663, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006.
 82. A Comparative Analysis of the Forecasting Ability of Classical Econometric and Fuzzy Models, (V. Profillidis, G. Botzoris), Fuzzy Economic Review, Νο1, Vol. 10, 2005, pp. 35-46.
 83. Impact of High-Speed Rail Services on Airports, International Conference, University of Westminster, London, June 2005.
 84. Fuzzy Models and Cointegration Analysis for the Forecast of Tourist Demand, (V. Profillidis, G. Botzoris, P. Lathiras), 4th International Conference of European Society for Fuzzy Logic and Technology, pp. 83-90, Barcelona, September 2005.
 85. Αρκεί ο Θεσμικός Διαχωρισμός για την Επιβίωση των Ελληνικών Σιδηροδρόμων2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη των Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σελ. 41-53, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
 86. Παραμετρική Αιτιοκρατική Ανάλυση των Τροχαίων Ατυχημάτων, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία Έκδοση TEE, Τεύχος 6, Nοεμ.- Δεκ. 2005.
 87. Η Οργανωτική Αναδιάρθρωση στους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς Σιδηροδρόμους και οι επιπτώσεις στην Παραγωγικότητα, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη των Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σελ. 101-113, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
 88. Ο Ρόλος των Υπεργολαβιών (Outsourcing) και οι Επιχειρηματικές Σχέσεις μεταξύ Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics) και Βιομηχανικών Πελατών, (Β. Προφυλλίδης, Κ. Σελβιαρίδης, Γ. Μποτζώρης, Μ. Spring), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, σελ. 33-41, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2005.
 89. Ανάλυση και Μοντελοποίηση των Παραμέτρων της Οδικής Ασφάλειας, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Πάτρα, Οκτώβριος 2005.
 90. Experiences from Liberalisation of Road and Rail TransportJournal of Maritime Economics and Logistics, No 6, p. 270-273, 2004.
 91. Recent Changes in Technology and Electronics and Impact on the Management of the Railway Undertaking, (V. Profillidis, G. Botzoris), 20th European Conference on Operational Research, Rhodes, July 2004.
 92. Econometric Models for the Forecast of Modal Split of Passenger Demand for Greece, (V. Profillidis, G. Botzoris), International Conference on Modelling & Simulation, Valladolid, Spain, September 2004.
 93. Μέθοδοι για την πρόβλέψη της ζήτησης Σιδηροδρομικών Επιβατικών Μεταφορών, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), Τεχνικά Χρονικά, Διμηνιαία Έκδοση TEE, Τεύχος 5, Σεπτ.- Οκτ. 2004.
 94. Ανάπτυξη ενός Χρονοσειριακού Μοντέλου με τις Μεθόδους Ελαχιστοποίησης της Διαμέσου των Τετραγώνων και Ανάλυσης Ιδιάζοντος Φάσματος για την Πρόβλεψη της Ζήτησης Σιδηροδρομικών Επιβατικών Μεταφορών, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, σ. 479-491, Αθήνα, Φεβρουάριος 2004.
 95. Η Συμβολή του νέου Αεροδρομίου Ηγουμενίτσας στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, (Β. Προφυλλίδης, Α. Λιόλιος, Χ. Μασσαλάς), 4ο Συνέδριο Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, 2004.
 96. Statistical, Econometric and Fuzzy Models for Forecasting Airport DemandDemand Analysis and Capacity Management: The Air Transport Issues, University of Westminster, London, October 2003.
 97. The Market Survey: An Essential Tool for the Commercial and Tariff Policy of a Public Transport Undertaking, (V. Profillidis, G. Botzoris), 2nd International Conference on Marketing, Paris, November 2003.
 98. Environmental Aspects Before the Construction of a New Airport – The Case of a New Airport in Northwestern Greece, (V. Profillidis, A. Protopapas), 2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Sofia, June 2003.
 99. Επισκόπηση των Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών των Συστημάτων Τραμ\Επιφανειακού ΜετρόΔιεθνές Συνέδριο: Σύγχρονα Συστήματα Τραμ και Επιφανειακού Μετρό, 19-20 Μαΐου 2003, Πάτρα.
 100. A Nonconvex Numerical Approach to the Dynamic Soil-Pipeline Interaction Induced by High-Speed Railway Traffic, (A. Liolios, V. Profillidis, K. Pitilakis, S. Savidis, M. Yeroyanni), International Conference: Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Application in Engineering, p. 417-423, Thessaloniki, 5-6 July 2002.
 101. Ανάπτυξη ενός Οικονομετρικού Μοντέλου και ενός Μοντέλου Ασάφειας για την Ανάλυση και Πρόβλεψη της Ζήτησης Σιδηροδρομικών Επιβατικών Μεταφορών, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, σ. 225-236, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
 102. Η Συμβολή των Αεροδρομίων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδας14ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – Η Επιχειρησιακή Έρευνα στην Υπηρεσία της Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ξάνθη, 1-3 Νοεμβρίου 2001.
 103. Ο Σχεδιασμός των Κτηριακών Εγκαταστάσεων ενός Αεροδρομίου σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), Διεθνές Συνέδριο για τις Αερομεταφορές και τα Αεροδρόμια, Πάτρα, Δεκέμβριος 2001.
 104. Tilting Trains – Operational Characteristics and Impact on Travel TimesPublic Transport International, Vol.1, p. 48-52, 2001.
 105. Un Projet d’ interopérabilité pour l’ Europe du Sud-Est (K. Giannakos, V. Profillidis), Rail International, No. 6, p. 2-7, 2001.
 106. Evolutions et Restructurations au Transport de Fret en Europe (V. Profillidis, M. Boilé), Transports, No. 405, p. 34-37, 2001.
 107. Separation of Infrastructure from Operation and the New Organization of the RailwaysJapan Railway and Transport Review, Νο. 29, p. 19-23, 2001.
 108. Analysis and Forecasting of Intercity Rail Passenger Demand by Econometric and Fuzzy Regression Models – Similarities in Fuzzy Regression Models, (V. Stefanis, V. Profillidis, B. Papadopoulos, G. Botzoris), 8th SIGEF Congress: New Logic for the New Economy, p. 221-226, Naples, Italy, September 2001.
 109. Frequent Flyer Programs: Present Situation and Future Prospects, (V. Profillidis, A. Kotsanidis), 1st Aviation Management Education and Research Conference, Montreal, July 2001.
 110. Assessment of the Evolution of Environmental Effects of Transport, (V. Profillidis, G. Botzoris), 1 st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Xanthi, p. 679-686, June 2001.
 111. Technical Aspects of Railway Interoperability, (K. Giannakos, V. Profillidis), 1st National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, American Society of Mechanical Engineers – Greek Section, Patras, September 2001.
 112. The Mechanical Behaviour of the Railway SleeperRail International, No. 1, p. 25-33, 2001.
 113. Econometric and Fuzzy Models for the Forecast of Demand in the Airport of RhodesJournal of Air Transport Management, Vol. 6, p. 95-100.
 114. A Numerical Approach to Dynamic Soil-Pipeline Interaction Induced by High-Speed Moving Sources, (A. Liolios, V. Profillidis, K. Pitilakis, S. Savidis, M. Yeroyanni), WAVE 2000, Bochum, Germany, December 2000.
 115. Airports and Regional Development – The Case of the Airport of Rhodes, (V. Profillidis, G. Tsiotras, G. Botzoris), Studies in Regional and Urban Planning, No 7, p. 41-60, 2000.
 116. Effects of Deregulation in the Greek Air MarketAir Transport Research Group Conference 2000, Amsterdam, July 2000.
 117. L’ Effet de Renforcement des Géotextiles sur les Plates-Formes de VoieRail International, No. 6, p. 11-14, 2000.
 118. Η Τεχνολογία των Ανακλινόμενων Συρμών και οι Δυνατότητες Λειτουργίας τους στον Άξονα Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), Ο Σιδηρόδρομος στην Ανατολική Μακεδονία, Διημερίδα ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, Δράμα, Οκτώβριος 2000.
 119. Διερεύνηση Διαφοροποίησης Επιβατικού Κοινού με τη Βελτίωση της Ποιότητας Υπηρεσίας – Η Περίπτωση των Συρμών Intercity Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης, Α. Αλεξίου), Ο Σιδηρόδρομος στην Ανατολική Μακεδονία, Διημερίδα ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, Δράμα, Οκτώβριος 2000.
 120. Tourisme et Transport Aérien – Le Rοle des AéroportsTransports, No. 396, p. 238-248, 1999.
 121. Similarities in Fuzzy Regression Models and Application on Transportation, (V. Profillidis, B. Papadopoulos, G. Botzoris), Fuzzy Economic Review, Νο. 1, Vol. 4, p. 83-98, 1999.
 122. Ο Διαχωρισμός Υποδομής – Εκμετάλλευσης και οι Μέθοδοι Τιμολόγησης στις Διάφορες Χώρες της Ευρώπης, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης), Συνέδριο: «Σύγχρονες Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Πεδίο Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σ. 35-49, Αθήνα, 1999.
 123. Μετασχηματισμοί και Προοπτικές στον Παγκόσμιο και Ελληνικό Τουρισμό – Ο Ρόλος των Αεροπορικών Μεταφορών, (Β. Προφυλλίδης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου), 3η Ημερίδα Οικονομικής των Μεταφορών, σ. 191-233, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999.
 124. A Survey of Operational, Technical and Economic Characteristics of Tilting TrainsRail Engineering International, Vol. 27, No 2, p. 3-7, 198.
 125. Theoretical and Practical Aspects Concerning Land Access to Sea PortsEuropean Conference of Ministers of Transport (ECMT), Round Table 113, p. 148-156, Paris, 1998.
 126. Airports and Regional Development – The Case of the Airport of Rhodes, (V.Profillidis, G. Tsiotras, G. Botzoris), 4th International Symposium on Quantitative Methods, Χίος 1998.
 127. Νέα Μοντέλα Οργάνωσης των Εμπορευματικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών, (Β. Προφυλλίδης, Δ. Δημητρίου, Γ. Μποτζώρης), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, σ. 148-157, Αθήνα, 1998.
 128. Επιπτώσεις από την Αύξηση του Αριθμού Φυλασσόμενων Ισόπεδων Σιδηροδρομικών Διαβάσεων στον Αριθμό Ατυχημάτων, (Β. Προφυλλίδης, Δ. Δημητρίου, Γ. Μποτζώρης), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, σ. 75-85, Βόλος, 1998.
 129. Οι Δυνατότητες Χρηματοδότησης Συγκοινωνιακών Έργων με Ιδιωτικά ΚεφάλαιαΔιεθνές Συνέδριο, «Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 302-310, Αθήνα, 1997.
 130. Η Θέση της Ολυμπιακής στο Νέο Διεθνές Αεροπολιτικό Περιβάλλον και οι Τομές που Επιβάλλεται να γίνουνΟικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Αθήνα, 1997.
 131. Διερεύνηση των Χαρακτηριστικών Μεταφορικού Έργου και της Προσφερόμενης Εξυπηρέτησης των Συρμών Intercity του ΟΣΕΔιεθνές Συνέδριο, «Σιδηροδρομικές Μεταφορές στο 2000 και Μετά», Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Βόλος, 1997.
 132. The Logistic Chain and Railway Transport12th International Logistics Congress, p. 449-460, Athens, 1996.
 133. Coastal Embankment on Bad Soil, The Port of Thessaloniki, (V.Profillidis, G. Botzoris, A. Grigoriadis), The 1st European Geosynthetics Conference, p. 273-277, Maastricht, The Netherlands, 1996.
 134. Απελευθέρωση Αεροπορικών Μεταφορών και Επιπτώσεις στον Ανταγωνισμό Αεροπλάνου-Πλοίου στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος2η Ημερίδα Οικονομικής των Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σ. 133-153, Πειραιάς, 1996.
 135. Present Situation and Future Prospects of Eastern European RailwaysPublic Transport International, Vol. 1, p. 30-33, 1995.
 136. Deferenciation of Rail Passenger Demand in Response to the Increace of the Quality of Service – A Case StudyRail International, No. 12, p. 21-25, 1995.
 137. Light Rail Transit Systems – Present Trends and Future ProspectsJournal of Light Rail Transit Association, Vol. 56, p. 8-12, 1995.
 138. Political and Economic Reorganization and Maritime Transport: The Balkans and the Port of ThessalonikiThe 7th World Conference on Transport Research, Sydney, 1995.
 139. Ανάλυση της Μηχανικής Συμπεριφοράς των Γεωυφασμάτων σε Συγκοινωνιακά Έργα (Β. Προφυλλίδης, Γ. Μποτζώρης, Α. Γρηγοριάδης), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, σ. 244-252, Λάρισα, 1995.
 140. La Libéralisation des Transports Ferroviaires et Aériens en Europe et le Nouveau Rοle de l’ EtatTransports, No 367, p. 305-310, Mai-Juin 1994.
 141. Εκσυγχρονισμός Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Μεταφορών – Οι Επιπτώσεις της Απελευθέρωσης, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Υπεύθυνος Έκδοσης), 430 σ., Δ.Π.Θ., 1994.
 142. Effets Positifs et Négatifs de la Libéralisation des Transports Ferroviaires et Aériens – Le Cas de la GreceΔιεθνές Συνέδριο για τον Εκσυγχρονισμό των Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Μεταφορών, σ. 27-46, Ξάνθη, Μάϊος 1994.
 143. Διερεύνηση της Μεταβολής των Χαρακτηριστικών των Επιβατών μετά τη Βελτίωση της Παρεχόμενης Εξυπηρέτησης στη Σιδηροδρομική Σύνδεση Θεσσαλονίκης – ΑλεξανδρούποληςΤεχνικά Χρονικά, Τόμος 14, Τεύχος 4, σ. 188-198, 1994.
 144. Εναλλακτικές Δυνατότητες Μεταφορών μεταξύ Ελλάδος-Ευρώπης, (Β. Προφυλλίδης, Α. Κιόχου, Δ. Δημητρίου), Επιστημονική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, Ιούνιος 1994.
 145. Η Σιδηροδρομική Σύνδεση Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Θράκης μέσω Αμφίπολης και η Αναγκαιότητά της, (Β. Προφυλλίδης, Δ. Μπεζάς, Δ. Δημητρίου), Επιστημονική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, Ιούνιος 1994.
 146. Ασφάλεια στα Σημεία Επαφής Οδικής και Σιδηροδρομικής Υποδομής – Το Πρόβλημα των Ισόπεδων ΔιαβάσεωνΠρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, σ. 167-177, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1994.
 147. Μοντέλο Βελτιστοποίησης Λειτουργιών Μεταφορικής Σιδηροδρομικής Διαδικασίας (Β. Προφυλλίδης, Ι. Ρήγας), Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεύχος 219, σ. 27-40, 1994.
 148. Εvaluation Methods of Transport Projects9th International Cοnference, Univ. of Zilina, p. 211-219, 1993, Chechoslovakia. H εργασία αναδημοσιεύθηκε και στα Τσεχοσλοβακικά.
 149. Προβλήματα Επιδομής και Υποδομής του Σιδηροδρομικού Δικτύου της Θράκης (Β. Προφυλλίδης, Α. Αλεξίου), Επιστημονική Έκδοση του Κέντρου Ερευνών Δημοσίων Έργων, Τόμος 117-120, σ. 9-19, 1993.
 150. Η Μηχανική Συμπεριφορά της ΣιδηροτροχιάςΤιμητικός Τόμος Γ. Νιτσιώτα, σ. 1021-1051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993.
 151. Τεχνική Υποδομή και Αναβάθμιση των Σιδηροδρομικών Μεταφορών στην ΕλλάδαΕπιστημονική Ημερίδα ΤΕΕ, σ. 148-155, Αθήνα, 1993.
 152. Η Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σημερινή Κατάσταση, Ανάγκες και ΠροοπτικέςΕπιστημονική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, Νοέμβριος 1993.
 153. Οικονομική Ανάλυση Μέτρων Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Ηχορρύπανσης από τις ΜεταφορέςΕπιστημονική Διημερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, Μάϊος 1993.
 154. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός ως Μέσο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Η Περίπτωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πύργου, (Β. Προφυλλίδης, Σ. Γαλανοπούλου), Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεύχος 216, σ. 27-30, 1993.
 155. Το Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Πελοποννήσου-Παρόν και Μέλλον, Επιστημονική Ημερίδα, ΤΕΕ – Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη, Απρίλιος 1993.
 156. Η θέση των Σιδηροδρόμων στην Αγορά των Μεταφορών και η Συμβολή τους στην ΑνάπτυξηΔιημερίδα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, Αθήνα, Ιούλιος 1993.
 157. Criteria for the Optimum Design of a Light Rail DepotPublic Transport International, Vol. 2, p. 50-59, 1992.
 158. Les Transports Ferroviaires en Grece – Situation Présente et Perspectives d’ AvenirTransports, Νο 352, p. 80-88, 1992.
 159. Τhe Future of the Railways in Eastern EuropeΧΧΧΙΙΙ International Conference, University of Trieste, p. 233-242, 1992. Η εργασία αναδημοσιεύθηκε και στα Τσεχοσλοβακικά.
 160. L’ Espace Européen et le Nouveau Role des Transports Ferroviaires des Passagers (B. Προφυλλίδης, Β. Στεφανής), 6th World Conference on Transport Research, Lyon, July 1992.
 161. Τυπολογία και Εφαρμογές Γεωυφασμάτων σε Τεχνικά Έργα (Β. Προφυλλίδης, Δ. Ματσάγγος, Δ. Πανταζίδης), Επιστημονική Έκδοση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, Τεύχος 113-116, σ. 43-51, 1992.
 162. Combined Transport between Greece, Europe and the Middle East – Present Trends and Future ProspectsXXXII International Conference, University of Trieste, p. 409-429, 1991.
 163. Τhe Design of a Depot of a Light Rail SystemInternational Conference, Light Rail 91, p. 169-175, Manchester, 1991.
 164. Εργαστηριακές Δοκιμές Γεωυφασμάτων – Συγκριτική Ανάλυση και Επιπτώσεις στο Σχεδιασμό των Τεχνικών Έργων, (Β. Προφυλλίδης, Δ. Πανταζίδης, Χ. Ματσάγγος), Επιστημονική Έκδοση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, Τεύχος 111-112, σ. 43-63, 1991.
 165. Present Status and Future Prospects of Greek Railways – An Analysis of a Railway Network in a Difficult SituationTransportation Planning and Technology, Vol. 14, p. 259-272, 1990.
 166. Light Rail Technology in the 1990s – The Case of the City of Thessaloniki, Light Rail 90, p. 72-82, International Conference, Basel 1990.
 167. Μη Γραμμική Ανάλυση Έδρασης Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου σε Πλάκα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, (Β. Προφυλλίδης, Π. Πονηρίδης), Επιστημονική Έκδοση του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, Τεύχος 105-106, σ. 77-84, 1990.
 168. Ένα Νέο Σύστημα Μαζικών Μεταφορών σε Σταθερή Τροχιά για τη Θεσσαλονίκη: το Ελαφρύ ΜετρόΚέντρο Ανάπτυξης Μακεδονίας-Θράκης, 1989.
 169. Μηχανική Συμπεριφορά του Έρματος Σιδηροδρομικής Γραμμής1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, σ. 317-320, Αθήνα, 1988.
 170. Α Methodology of Quantification of the Public Benefit that the Railways Offer to the Society and a New Approach for the Appreciation of the Management of the Railway UndertakingXVII Panamerican Railway Congress Association, Cuba 1987.
 171. Προτάσεις για ένα Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας επί Σιδηροδρομικών ΘεμάτωνΤεχνικά Χρονικά, Τόμος 7, Τεύχος 3, σ. 263-271, 1987.
 172. Παραμετρική Ανάλυση της Εγκάρσιας Αντίστασης της Γραμμής και Εφαρμογές στη Μόρφωση της Διατομής του ΈρματοςΕπιστημονική Έκδοση του Κέντρου Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Τεύχος 1-2, σ. 111-120, 1987.
 173. Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός Σύγχρονου Δικτύου Ελαφρού Μετρό – Εμπειρίες από Ευρωπαϊκές Πόλεις Μέσου Μεγέθους και οι Προοπτικές για τη ΘεσσαλονίκηΣεμινάριο για τις Δημόσιες Μαζικές Μεταφορές, σ. 97-122, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, Μάϊος 1987.
 174. Μεταφορές και ΠεριβάλλονΣιδηροτροχιά – Έκτακτο τεύχος για το Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλοντος, σ. 8-12, Οκτώβριος 1987.
 175. Πανεπιστήμιο και Έρευνα, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεύχος 180, σ. 43-45, 1987.
 176. Visco-elastic Behaviour of the Soil – Geotextile Interface: A Theoretical Approach, (V. Profillidis, P. Poniridis), International Journal of Geotextiles and Geomembranes, Vol. 4, No 2, p. 145-153,1986.
 177. Infrastructures Ferroviaires des Réseaux des Pays Periphériques de la Communauté Economique EuropéenneRail International, No 12, p. 11-16, Décembre 1986.
 178. Applications of Finite Element Analysis in the Rational Design of Track Bed StructuresInternational Journal of Computers and Structures, Vol. 22, No 3, p. 439-443, 1986.
 179. The Mechanical Behaviour of the Sleeper-Ballast Interface, (V. Profillidis, P. Poniridis), International Journal of Computers and Structures, Vol. 24, No 3, p. 437-441, 1986.
 180. Vers une Politique Commune des Transports Ferroviaires – Difficultés et Perspectives pour l’ Avenir, (V. Profillidis, J.-P. Estival), Hellenic Review of International Relations, Vol. 5-6, p. 483-493, Thessaloniki, 1986.
 181. Etude en Elasto – plasticité par la Methode des Eléments Finis du Comportement de la Voie Ferrée et da Fondation, (V. Profillidis, P. Humbert), Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées, No 140, p. 13-20, 1986.
 182. Βασικές Αρχές για το Σχεδιασμό Εργασιών Συντήρησης ΓραμμήςΤεχνικά Χρονικά, Τόμος 6, Τεύχος 3, σ. 58-86, 1986.
 183. Ο Ρόλος του Κράτους στη Διοικητική Διάρθρωση και την Εμπορική Πολιτική της Ολυμπιακής ΑεροπορίαςΕπιστημονική Ημερίδα του ΤΕΕ για την Ολυμπιακή Αεροπορία, Αθήνα, Απρίλιος 1986.
 184. Οι Σιδηροδρομικές Μεταφορές. Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεύχος 176-177, σ. 31-34, Αθήνα 1986.
 185. Συνεχώς Συγκολλημένη Σιδηροτροχιά-Αρχές Υπολογισμού, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεύχος 172, σ. 25-30, Αθήνα 1986.
 186. Greeks Try to Catch up with EuropeRailway Gazette International, p. 580-582, August 1986.
 187. Pour une Nouvelle Strategie des Réseaux Ferroviaires Europpéens (J.-P. Estival, V. Profillidis), Rail International, No 7, p. 7-16, Juillet 1985.
 188. Three-Dimensional Elastoplastic Finite Element Analysis for Track Bed StructuresJournal of Civil Engineering for Placticing and Design Engineers, Vol. 4, No 9, p. 685-697, 1985.
 189. Ο Σιδηρόδρομος και οι Μεγάλες ΤαχύτητεςΤεχνικά Χρονικά, Τόμος 5, Τεύχος 3, σ. 130-151, Αθήνα, 1985.
 190. Οριακό Κόστος και Μεθοδολογία Καθορισμού Τιμολογίων Σιδηροδρομικών ΜεταφορώνΔιεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αθήνα, σ. 194-212, Δεκέμβριος 1985.
 191. Η Μηχανική Συμπεριφορά της Σιδηροδρομικής Υποδομής, (Β. Προφυλλίδης, Α. Κουπαρούσος), Επιστημονική Έκδοση του Κέντρου Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Τεύχος 3-4, σ. 81-91, Αθήνα 1984.
 192. La Voie Ferrée et sa Fondation – Modélisation MathématiqueThese de doctorat, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1983.
 193. The Behaviour of the Track Bed Structures under Repeated Loading (Comparison of Test Results and Predictions)Επιστημονική Ομάδα D17 του Τμήματος Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων, Δημοσίευση υπ’ αριθμ. 27, Utrecht, Ολλανδία, 1983.
 194. Comportement de la Structure d’ Assise de la Voie sous l’ Influence des Charges RépétéesΕπιστημονική Ομάδα D17 του Τμήματος Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων, Δημοσίευση υπ’ αριθμ. 25, Utrecht, Ολλανδία, 1983.
 195. Abaques de Comportement du Systeme Voie / FondationΕπιστημονική Ομάδα D17 του Τμήματος Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων, Δημοσίευση υπ’ αριθμ. 28, Utrecht, Ολλανδία, 1983.
 196. Η Εξέλιξη της Ταχύτητας στους Σιδηροδρόμους: Δυνατότητες και Προοπτικές, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, σ. 53-58, Ιούλιος – Αύγουστος 1982.
 197. Les Structures d’ Assise de la Voie FerréeMémoire de DEA, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris 1981.