Βιογραφικό

Ο Β. Προφυλλίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος (DEA) και Διδάκτορας του Πολυτεχνείου των Παρισίων (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) και Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ .

Διετέλεσε συνεργάτης του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, του ΟΣΕ, του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Γαλλικών Σιδηροδρόμων. Έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια καθώς και σε διασκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Εκπόνησε σειρά από μελέτες συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακές, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες πρόβλεψης ζήτησης μεταφορών, μελέτες σχεδιασμού, οργάνωσης και κατασκευής σιδηροδρόμων, μετρό και αεροδρομίων.

Σήμερα είναι Καθηγητής στο ΔΠΘ, όπου διδάσκει από το 1990. Διετέλεσε επί πενταετία (2008-2013) Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ.  Δίδαξε ακόμη ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1995-99). Έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 11 βιβλία και περισσότερες από 190 επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συνέδρια.

Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά πολύ καλά και Ισπανικά και Γερμανικά μέτρια.