Βιβλία
Οικονομική των Μεταφορών
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 5η έκδοση, Αθήνα, 2016
Αρχεία προς λήψη

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες μηχανικούς και οικονομολόγους, που ασχολούνται με τις μεταφορές, όσο και στους φοιτητές των Πολυτεχνείων και των Οικονομικών Σχολών.

Περιλαμβάνει τα αντικείμενα:
Μεταφορές και οικονομία, Εξέλιξη, θέση σήμερα και προοπτικές των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, Το εθνικό και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, Προσφορά και ζήτηση στην αγορά των μεταφορών, Ελαστικότητες, Σχεδιασμός μεταφορών, Μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης μεταφορών, Στατιστικά μοντέλα, Οικονομετρικά μοντέλα, Μοντέλα ασάφειας, Κόστος κατασκευής συγκοινωνιακών έργων, Κόστος λειτουργίας συγκοινωνιακών υποδομών και επιχειρήσεων μεταφορών, Κόστος και αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων, Εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, Έρευνες αγοράς, Επιχειρησιακά σχέδια μεταφορών, Μελέτες σκοπιμότητας, Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, Πολυκριτηριακές μέθοδοι, Ανάλυση ευαισθησίας, Χρηματοπιστωτική ανάλυση, Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεταφορές και περιβάλλον, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Δίκαιο των μεταφορών, Επιχειρήσεις μεταφορών, Κοινοτική πολιτική μεταφορών, Απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση στις μεταφορές, Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη.