Βιβλία
Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόμια
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2023
Αρχεία προς λήψη

Το βιβλίο Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόμια περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα :

Εξέλιξη μεταφορικού έργου αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων, Συστημική προσέγγιση των λειτουργιών αεροδρομίου, Κερδοφορία και διακυμάνσεις αεροπορικού κλάδου, Αεροπορικές μεταφορές και τουρισμός, Εταιρείες χαμηλού κόστους και charter, Ζήτηση και προσφορά, Ελαστικότητες, Αεροπορικό δίκαιο, Αεροπορικές ελευθερίες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές αεροδρομίων, Μονοπώλιο και Ανταγωνισμός, Απελευθέρωση, Αεροπορικές συμμαχίες, Ιδιωτικοποίηση, Πρόβλεψη αεροπορικής ζήτησης, Έρευνες αγοράς, Ερωτηματολόγια, Στατιστικές μέθοδοι, Προβολή τάσεων, Χρονοσειρές, Οικονομετρικά μοντέλα, Μοντέλα για εμπορευματικές μεταφορές, Τεχνικά, Γεωμετρικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά αεροσκαφών, Αλληλεπίδραση αεροσκάφους-αεροδρομίου, Κινητήρες αεροσκαφών, Συντήρηση αεροσκαφών, Συστήματα κρατήσεων θέσεων, Κομβικά αεροδρόμια, Γενικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο αεροδρομίου, Επιλογή θέσης αεροδρομίου, Μετεωρολογική ανάλυση, Ανεμολόγιο, Ομίχλη, Τυπική ωριαία αιχμή σχεδιασμού, Γεωμετρικός σχεδιασμός διαδρόμου, Επιφάνειες ελεύθερες εμποδίων, Γεωμετρικός σχεδιασμός τροχοδρόμου, Μεταφορική ικανότητα διαδρόμου και τροχοδρόμου, Δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων, Εύκαμπτα και άκαμπτα οδοστρώματα, Βάση, Υπόβαση, Εδαφική υποδομή, Νομογραφήματα υπολογισμού πάχους οδοστρώματος, Γεωτεχνική ανάλυση, Παγετός, Αποχιονισμός, Αποπαγοποίηση, Αποθήκες καυσίμων, Αεροσταθμός, Κτηριακές εγκαταστάσεις, Διαστασιολόγηση χώρων και εγκαταστάσεων αεροσταθμού, Ανώμαλη προσγείωση αεροσκάφους, Επίγεια εξυπηρέτηση, Εμπορευματικός σταθμός, Ασφάλεια, Συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, FIR, Αεροδιάδρομοι, Πύργος ελέγχου αεροδρομίου, Επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, Ραντάρ, Συστήματα καθοδήγησης εναέριας κυκλοφορίας, ILS, Φωτισμός διαδρόμου και τροχοδρόμου, Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, Δορυφορικές τεχνολογίες, Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση αεροδρομίου, Στάθμευση οχημάτων, Τιμολόγηση στάθμευσης, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Δείκτες αεροπορικού θορύβου, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Καμπύλες NEF, Χρήσεις γης, Κόστος αγοράς αεροσκαφών, Κόστος κατασκευής αεροδρομίου, Κόστος λειτουργίας αεροδρομίου, Τέλη αεροδρομίου, Τέλη προσγείωσης, παραμονής, διαδρομής, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, Αεροναυτιλιακά και μη αεροναυτιλιακά έσοδα, Εμπορικές δραστηριότητες σε αεροδρόμιο, Κόστος λειτουργίας αεροπορικών εταιρειών, Μοναδιαίο έσοδο αεροπορικών εταιρειών, Οικονομικές επιπτώσεις από τη λειτουργία αεροδρομίου, Κατανομή διαθέσιμου χρόνου, Οργάνωση αεροδρομίων, Παραγωγικότητα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών.