Η Γυναίκα, η οικονομία και η κοινωνία.

Η ανεξαρτησία και ελευθερία της γυναίκας, για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, πρέπει να είναι πρωτίστως οικονομική. Μετά από αιώνες ανδρικής δεσποτείας, η γυναικεία απελευθέρωση και χειραφέτηση αποτυπώνονται στο ποσοστό της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών ως προς το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από 70% στις Σκανδιναβικές χώρες, 67% στις ΗΠΑ, μεταξύ 55% και 60% σε Γαλλία – Γερμανία και μόλις 45% στην Ελλάδα. Με αυστηρά οικονομικούς όρους, η γυναίκα αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη αναξιοποίητη πλουτοπαραγωγική πηγή παγκοσμίως.

Στις ανεπτυγμένες δυτικές οικονομίες, η γυναικεία συμβολή στον εθνικό πλούτο δεν ξεπερνά το 40%. Αν όμως αποτιμηθεί οικονομικά η συμβολή της γυναίκας στις οικιακές εργασίες και στην ανατροφή των παιδιών, τότε η γυναικεία συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από 50%. Οι γυναίκες είναι οι αφανείς σκαπανείς της ανδροκρατούμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Πλανάται σε ορισμένους η λανθασμένη άποψη ότι η γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δημογραφικό. Οι αριθμοί όμως πιστοποιούν το αντίθετο. Στη Σουηδία, όπου στο σύνολο των γυναικών εργάζεται το 72% περίπου, αντιστοιχούν 1,6 παιδιά ανά γυναίκα. Στις ΗΠΑ, όπου εργάζεται το 67% των γυναικών, αντιστοιχούν 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Στη Γαλλία, όπου εργάζεται το 55% των γυναικών, αντιστοιχούν 1,9 παιδιά ανά γυναίκα. Αντίθετα, στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου εργάζεται μόνο το 45% των γυναικών, αντιστοιχούν μόλις 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Για το μειωμένο αριθμό γεννήσεων δεν ευθύνεται η γυναικεία εργασία, αλλά η ανεργία και η έλλειψη κρατικής πολιτικής μέριμνας και ανακούφισης για τη μητέρα και το παιδί. Άλλωστε πολλές έρευνες δείχνουν ότι η εργαζόμενη γυναίκα αφιερώνει στα παιδιά της τον ίδιο περίπου χρόνο που αφιέρωνε η μη εργαζόμενη γυναίκα δεκαετίες πριν, σε βάρος σήμερα του χρόνου της για προσωπικά ενδιαφέροντα και ξεκούραση.

Ωστόσο οι ψηλές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις αποτελούν ακόμη προνόμιο των ανδρών. Στις δυτικές οικονομίες, μόλις 1 στους 10 τέτοιες θέσεις καταλαμβάνεται σήμερα από γυναίκα. Αναλύσεις όμως δείχνουν ότι όπου απασχολήθηκαν γυναίκες σε υψηλές διοικητικές θέσεις, τα αποτελέσματα ήσαν θετικότερα σε σύγκριση με αμιγώς ανδρική συμμετοχή. Οι γυναίκες σκέφτονται πιο πολυδιάστατα και αφουγκράζονται ζητήματα που συνήθως οι άνδρες παραβλέπουν.

Λήψη άρθρου