Συντηρητικοποίηση και Αυτονόμηση της Κοινωνίας.

Οι διεργασίες που συντελούνται στην κοινωνία δεν γίνονται συχνά αντιληπτές από τους πολιτικούς, αναδεικνύονται όμως και καταγράφονται παραστατικά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όποιος αντιληφθεί εγκαίρως τις διεργασίες αυτές, κερδίζει τις επόμενες εκλογές. Οι προεδρικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής στη Γαλλία επιτρέπουν ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις.

Από τις Γαλλικές εκλογές προκύπτει ότι οι πολίτες γίνονται πιο συντηρητικοί. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αναμένεται. Η παγκοσμιοποίηση εμβάλλει στους πολλούς φόβο και ανησυχία και τους ωθεί στη συντήρηση των κεκτημένων.

Την ίδια όμως στιγμή η κοινωνία αυτονομείται από την περιχαράκωση των κομμάτων και αναζητεί το νέο, τη σύνθεση, το χρήσιμο. Οι Γάλλοι πολίτες αψήφησαν την ιδεολογική τους αφετηρία και έδωσαν υψηλά ποσοστά σε έναν κεντρώο υποψήφιο που υποσχόταν το διαφορετικό και τη σύνθεση.

Επί δύο δεκαετίες, η ψήφος διαμαρτυρίας των Γάλλων πολιτών στρεφόταν προς ένα κόμμα με φοβικά σύνδρομα, που στηλίτευε το πολιτικό κατεστημένο, που υποσχόταν ότι θα απαγορεύσει τη μετανάστευση και θα εκδιώξει τους περισσοτέρους μετανάστες, ταυτόχρονα όμως αναδείκνυε ως ύψιστες αξίες την εργασία και την ασφάλεια. Το κόμμα αυτό εγκατέλειψαν οι Γάλλοι μαζικά την προηγούμενη Κυριακή, φροντίζοντας η ψήφος τους να είναι και χρήσιμη.

Χαρακτηριστικό της Γαλλικής κοινωνίας είναι ο αποκλεισμός μεγάλων κοινωνικών τάξεων, τόσο από τους μηχανισμούς της εξουσίας όσο και από την εργασία. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν επιθυμούν την κυριαρχία των διαφόρων ελίτ, ιδίως όταν οι εκπρόσωποί τους στερούνται στοιχειωδών ικανοτήτων.

Σε πολλές παλαιότερες εκλογές οι Γάλλοι απείχαν συστηματικά. Την προηγούμενη όμως Κυριακή προσήλθαν μαζικά στις κάλπες, διότι τα κόμματα εγκατέλειψαν την ξύλινη γλώσσα και άγγιξαν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Η Ελληνική κοινωνία εμφανίζει εκπληκτικές ομοιότητες με τη Γαλλική: συντηρητική στροφή, ξύλινη πολιτική γλώσσα, αποκλεισμούς, ψήφο διαμαρτυρίας, απογοήτευση, κυριαρχία από πολιτικά και οικονομικά φέουδα. Η επόμενη όμως εκλογική αναμέτρηση, αν τα κόμματα θέλουν να αφουγκρασθούν την κοινωνία, πρέπει να προσανατολισθεί προς τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας: ανεργία, υγεία, παιδεία, συνταξιοδοτικό, διεθνή θέση της χώρας.

Αν η ΝΔ συντηρήσει την πολιτική της κυριαρχία στον κεντρώο χώρο και πείσει για χρήσιμη ψήφο (αποδυναμώνοντας τις διαρροές προς τα δεξιά της) έχει ισχυρές πιθανότητες επικράτησης. Για το ΠΑΣΟΚ, η επανάκτηση του κεντρώου χώρου, ο νέος πολιτικός λόγος που δίνει πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, συνιστούν μονόδρομο και ταυτόχρονα προαπαιτούμενο για την εκλογική του επιτυχία.

Λήψη άρθρου