Βιβλία
Γεωυφάσματα – Μηχανική και Υδραυλική Συμπεριφορά Εφαρμογές
Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 1985
Αρχεία προς λήψη