Βιβλία
Railway Management and Engineering
4th Edition, Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2014
Αρχεία προς λήψη

“…Μια εξαιρετική δουλειά αναφοράς για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει πώς σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και συντηρείται μια σιδηροδρομική γραμμή. Περιλαμβάνοντας ακόμη τα αντικείμενα της ζήτησης σιδηροδρομικών μεταφορών, κοστολόγησης, σιδηροδρομικής νομοθεσίας, σχεδιασμού και διοίκησης σιδηροδρόμων, το βιβλίο παρέχει μια συνολική και αναλυτική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τόσο το Μάνατζμεντ, όσο και τα Τεχνικά Ζητήματα των Σιδηροδρόμων…”

Καθηγητής Andres Lopez Pita, Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας για τις Μεταφορές, Πολυτεχνείο της Βαρκελώνης (CENIT), Ισπανία

Το βιβλίο Railway Management and Engineering κυκλοφορεί από το Βρετανικό Εκδοτικό Οίκο Ashgate. Στο βιβλίο αναλύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν την Οργάνωση, τη Ζήτηση, το Σχεδιασμό, το Management, την Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Σιδηροδρόμων.

Μια νέα προσέγγιση των προβλημάτων των σιδηροδρόμων, σε μια αγορά μεταφορών που χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό, την απελευθέρωση και την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας και περιστολή του κόστους, είναι απαραίτητη. Ταυτόχρονα, νέες υπολογιστικές μέθοδοι, νέα υλικά και νέες τεχνολογίες αλλάζουν άρδην τους γνωστούς μέχρι σήμερα τρόπους κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας μιας νέας ή υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

* Ο Σιδηρόδρομος και η αγορά των μεταφορών,
* Ανταγωνισμός και Απελευθέρωση,
* Μεταφορικό έργο και παραγωγικότητα,
* Οι μεγάλες ταχύτητες,
* Νομοθεσία και Πολιτική,
* Κοινοτικές Διατάξεις,
* Διαχωρισμός Υποδομής – Εκμετάλλευσης,
* Πρόβλεψη και Μοντέλα Ζήτησης,
* Κόστος κατασκευής και λειτουργίας γραμμής και τροχαίου υλικού,
* Τιμολόγηση Υποδομής,
* Τιμολόγηση Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών,
* Management, Σχεδιασμός και Οργάνωση Σιδηροδρόμων,
* Μηχανική Συμπεριφορά Επιδομής,
* Γεωτεχνική και Υδραυλική Ανάλυση Υποδομής,
* Σεισμικός Κίνδυνος,
* Σιδηροτροχιά,
* Στρωτήρες,
* Σύνδεσμοι,
* Έρμα,
* Διατομές γραμμής,
* Εγκάρσια Φαινόμενα – Εκτροχιασμός,
* Χάραξη,
* Αλλαγές Γραμμής,
* Στρώση και Συντήρηση Γραμμής, Σφάλματα Γραμμής,
* Σταθερή Επιδομή – Γραμμή επί πλάκας σκυροδέματος,
* Δυναμική της Κίνησης του Συρμού,
* Σήραγγες,
* Έλξη, Τροχαίο Υλικό,
* Ανακλινόμενοι Συρμοί,
* Μαγνητικά Τρένα,
* Δηζελοκίνηση και Ηλεκτροκίνηση,
* Σηματοδότηση,
* Ασφάλεια,
* Διαλειτουργικότητα,
* Κραδασμοί και Ηχορρύπανση,
* Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.

Στις 500 σελίδες του βιβλίου αναλύονται όλες οι πτυχές, η οργάνωση και η τεχνολογία των σιδηρο-δρόμων, όπως έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.