Βιβλία
Σιδηροδρομική
Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2016
Αρχεία προς λήψη

Η θέση του Σιδηροδρόμου στο Σύστημα Μεταφορών – Οι μεγάλες ταχύτητες – Το σύστημα επιδομή-υποδομή – Εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων – Δυναμικά φαινόμενα – Σιδηροτροχιά – Στρωτήρες – Έρμα – Χάραξη – Συντήρηση – Αλλαγές Γραμμής – Σήραγγες – Εκτροχιασμός – Τροχαίο υλικό – Δυναμική κίνησης συρμού – Δηζελοκίνηση – Ηλεκτροκίνηση – Σιδηροδρομικοί σταθμοί – Σηματοδότηση – Ισόπεδες διαβάσεις – Τεχνική εκμετάλλευση – Εμπορική εκμετάλλευση και πολιτική – Τιμολογιακή πολιτική και Διοίκηση