Ευκαιρίες και Κίνδυνοι από την ΕΧΡΟ 2008.

Ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της χώρας σήμερα είναι η ανισορροπία κέντρου και περιφέρειας. Η περιφέρεια, και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη, δεν έχουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που αξίζουν.

Το παγκοσμιοποιημένο όμως οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον επιβάλλει την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Και η Θεσσαλονίκη έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα: ανθρώπους δυναμικούς και καταρτισμένους, πρώτες ύλες και προϊόντα, ενδοχώρα, σημαντική γεωστρατηγική θέση.

Τα περισσότερα από αυτά τα πλεονεκτήματα έμειναν μέχρι σήμερα αναξιοποίητα. Έτσι, η διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 εμφανίζεται ως μια πολύ καλή ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να βελτιώσει τις υποδομές της και να υπάρξει η αναπτυξιακή ώθηση που χρόνια λείπει.

Ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργούνται αυταπάτες. Η ΕΧΡΟ 2008, αν την κερδίσουμε, δεν θα λύσει δια μαγείας όλα τα προβλήματα της πόλης. Άλλωστε, στη σημερινή εποχή τις αυτόματης μετάδοσης της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι Παγκόσμιες Εκθέσεις δεν έχουν την εμβέλεια που είχαν πριν από χρόνια. Έστω κι έτσι όμως, η ΕΧΡΟ 2008 αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη ευκαιρία.

Η Θεσσαλονίκη έχει παράδοση στην οργάνωση μεγάλων Εκθέσεων. Ως Γενικό Θέμα για την πρόταση της Θεσσαλονίκης για την ΕΧΡΟ 2008 επιλέχθηκε το ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ. Έτσι, η ΕΧΡΟ 2008 αγγίζει ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα της εποχής, που είναι η σχέση και η ισορροπία του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δικαιούμαστε να είμαστε άπληστοι στην κατανάλωση πρώτων υλών με τις οποίες έχει εμπλουτίσει η φύση τη γη; Έχουμε δικαίωμα να κλέψουμε από τις επόμενες γενιές αυτό που και εκείνοι δικαιούνται; Και τελικώς, πόσο συμφέρουσα είναι για το σημερινό άνθρωπο η απομάκρυνση από τη φύση, η διατροφή με τεχνητά προϊόντα που προκαλούν καρκινογενέσεις;

Κοντά στο κεντρικό θέμα της Έκθεσης, κατά καιρούς διάφοροι φορείς έχουν εκφράσει μία πλειάδα στόχων της EXPO 2008 για τη Θεσσαλονίκη: αναβάθμιση του αστικού ιστού με την ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, κατασκευή των έργων υποδομής που χρειάζεται η πόλη, προβολή της στο εξωτερικό και αναβάθμιση της διεθνούς της θέσης. Το όλο εγχείρημα δεν συγχωρεί προχειρότητες, κακό σχεδιασμό και έλλειψη υποδομών.

Η ΕΧΡΟ 2008 συνιστά ευκαιρία, ενέχει όμως και κινδύνους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να κατασκευασθούν υποδομές οι οποίες θα είναι άχρηστες μετά το 2008 για τη Θεσσαλονίκη. Κίνδυνος είναι επίσης να μην αξιοποιηθεί διεθνώς η ΕΧΡΟ 2008 με προβολή των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης, που είναι και πολλές και αναξιοποίητες μέχρι σήμερα.

Κίνδυνο επίσης αποτελεί και η υπερεκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών της ΕΧΡΟ 2008. Όσοι χειρίζονται σήμερα το ζήτημα, προβλέπουν ότι η ΕΧΡΟ 2008 θα έχει 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Με βάση τις εμπειρίες των Εκθέσεων του Ανοβέρου το 2000 (με 18 εκατομ. επισκέπτες, ενώ πρόβλεπαν 40 εκατομ. επισκέπτες) και της Λισσαβόνας το 1998 (με 10 εκατομ. επισκέπτες, ενώ πρόβλεπαν 16 εκατομ. επισκέπτες), η εκτίμηση αυτή για τη Θεσσαλονίκη φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξη.

Οι υποδομές συνιστούν προϋπόθεση αλλά όχι εγγύηση για την ανάπτυξη. Η ΕΧΡΟ 2008 είναι καλή ευκαιρία για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη τις υποδομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και θα την απογειώσουν αναπτυξιακά. Η ευκαιρία είναι μπροστά μας. Θα την αξιοποιήσουμε ή θα τη μετατρέψουμε σε κίνδυνο;

Λήψη άρθρου