Προσοχή στο Κόσοβο.

Πρωταρχικός παράγων στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας είναι τα εθνικά συμφέροντα. Οποιεσδήποτε πιέσεις και εξισορροπήσεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο εθνικό συμφέρον. Το βασικό αυτό αξίωμα φαίνεται να υποτιμά η εξωτερική μας πολιτική στο θέμα του Κοσόβου. Τι θα κερδίσει η Ελλάδα αν συνταχθεί με τις δυνάμεις (μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ) που προωθούν τη δημιουργία του ανεξάρτητου μορφώματος (και σύντομα κράτους) που ονομάζεται Κόσοβο;

Το Κόσοβο (το παλιό Κοσσυφοπέδιο) αποτελεί μια περιοχή στα νότια της Δημοκρατίας της Σερβίας, στην οποία μέσα σε 3 γενιές οι Αλβανοί κατάφεραν με αριθμό γεννήσεων ανά γυναίκα πολλαπλάσιο σε σύγκριση με τους Σέρβους κατοίκους να αποτελούν το 85% του πληθυσμού. Λανθασμένοι και εγκληματικοί χειρισμοί της Σερβίας οδήγησαν στην Αμερικανο-νατοϊκή επέμβαση του 1999 που ανέδειξε ένα νέο δόγμα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική: τη νομιμοποίηση ένοπλων επεμβάσεων στο εσωτερικό μιας κυρίαρχης χώρας, ανεξάρτητα και αντίθετα με τη θέλησή της, για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως φυσικά τα εννοούν οι ΗΠΑ.

Η διατήρηση της εύθραυστης ειρήνης στο Κόσοβο κοστίζει, βρίσκονται εκεί περίπου 17.000 στρατιώτες υπό Νατοϊκή ομπρέλα. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι σε αντιστάθμισμα της καταπίεσης και του αίματος των Κοσοβάρων, πρέπει να τους χορηγηθεί καθεστώς οιονεί ανεξαρτησίας υπό εποπτεία, αντίστοιχο με της Βοσνίας, καθιστώντας και το Κόσοβο ένα νέο διεθνές προτεκτοράτο.

Ωστόσο, αρκετές χώρες εκφράζουν σκεπτικισμό για μια τέτοια εξέλιξη. Η Ρωσία ιδίως δηλώνει (και πιθανότητα θα πράξει) ότι θα σταματήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οποιαδήποτε επιλογή απόσχισης του Κοσόβου από τη Σερβική επικράτεια που δεν θα έχει την έγκριση της Σερβίας. Αντίθετα, οι ΗΠΑ καθιστούν σαφές ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τη στάση της Σερβίας και της Ρωσίας θα αναγνωρίσουν το προωθούμενο νέο κρατικό μόρφωμα για το Κόσοβο.

Ακατανόητη όμως είναι η στάση της Ελληνικής κυβέρνησης, που φαίνεται να συντάσσεται πλήρως με τη γραμμή των ΗΠΑ. Γιατί να πρωτοστατήσουμε εμείς στην απόσχιση του Κοσόβου από τη Σερβική επικράτεια; Ποια εθνικά συμφέροντα εξυπηρετεί μια τέτοια κίνηση; Και τι θα ισχυρισθούμε στην απευκταία περίπτωση (έστω και μετά από πολλά χρόνια) που κάποιοι μειονοτικοί θύλακες της χώρας μας, υποδαυλιζόμενοι από ξένες δυνάμεις, διεκδικήσουν απόσχιση από την ελληνική επικράτεια;

Όποιες πιέσεις κι αν ασκήσουν οι ΗΠΑ, η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αρνηθεί να συμπράξει άμεσα (υπό οποιαδήποτε μορφή) στην απόσχιση του Κοσόβου, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση από τη Σερβία και επικύρωση από τα Ηνωμένα Έθνη.

Λήψη άρθρου