Βιβλία
Ασκήσεις Αντοχής Υλικών – Μεθοδολογία και Λυμένες Ασκήσεις
Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (10 εκδόσεις), 1988
Αρχεία προς λήψη