Βιβλία
Railway Engineering
Ashgate-Publishing Group, Aldershot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2nd Edition, 2000
Αρχεία προς λήψη

” Γραμμένο σε ύφος λιτό και εύκολο στη μελέτη, το βιβλίο αυτό θα είναι δημοφιλές στους φοιτητές και μηχανικούς…Θα διαβάζεται και θα χρησιμοποιείται τακτικά…”
Ph. Roumeguère, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων
Από μία εισαγωγική ανασκόπηση των συνθηκών της αγοράς των μεταφορών, το βιβλίο προχωρά στην αντιμετώπιση της μηχανικής συμπεριφοράς, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης των διαφόρων συνιστωσών του σιδηροδρομικού συστήματος. Οι υψηλές ταχύτητες και άλλα θέματα της δυναμικής των συρμών εξετάζονται με λεπτομέρεια, μαζί με τις συνεπαγόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται στη γραμμή και τη χάραξη. Τέλος, ο συγγραφέας εξετάζει διάφορες μορφές τεχνολογιών έλξης, πέδησης καθώς και την τεχνολογία συρμών με ανακλινόμενα αμαξώματα.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει μία πλήρη θεωρητική ανάλυση των μελετώμενων φαινομένων και εφαρμογές, νομογραφήματα και σχέδια για το σχεδιασμό και κατασκευή κάθε συνιστώσας του σιδηροδρομικού συστήματος. Το βιβλίο περιέχει περισσότερα από 400 σχήματα και 100 πίνακες και, επιπροσθέτως της πρωτότυπης εργασίας του συγγραφέα, έχουν αξιοποιηθεί περισσότερες από 300 βιβλιογραφικές αναφορές. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκείνους που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση των σιδηροδρόμων, συμβούλους – μηχανικούς και φοιτητές.

Κατάλογος περιεχομένων

Πρόλογος από τον Ph. Roumeguère

1. Ο Σιδηρόδρομος και οι Μεταφορές
2. Σιδηροδρομική επιδομή
3. Σιδηροδρομική υποδομή
4. Μηχανική συμπεριφορά της επιδομής
5. Η σιδηροτροχιά
6. Στρωτήρες – Σύνδεσμοι
7. Έρμα
8. Εγκάρσια φαινόμενα – Εκτροχιασμός
9. Χάραξη της γραμμής
10. Αλλαγές γραμμής
11. Συντήρηση γραμμής
12. Δυναμική των συρμών
13. Έλξη, Δηζελοκίνηση και ηλεκτροκίνηση